טופס הגשת מועמדות

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מלווים/ות מחליפים/ות בהסעות לילדים עם צרכים מיוחדים כללי פומבי 08/09/2020 31/01/2021
מכרז פומבי 16/2020 עובד/ת סוציאלי/ת משפחה בתחום השיקום פומבי 01/09/2020 09/09/2020
מכרז פומבי 17/2020 מפקח/ת רישוי עסקים ומפקח/ת עירוני מסייע/ת כללי חיצוני 01/09/2020 09/09/2020
הארכה - מכרז כ"א 33/2019 – עו"ס/ית לתוכניות יתד לצעירים/ות במצבי סיכון: מרחב לקידום תעסוקה ומעגל צעירים כללי 01/09/2019 09/09/2019

חזור לדרושים כעת