טופס הגשת מועמדות

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2021א.18 עובד/ת אחזקה עובד/ת מים וביוב כללי פומבי 26/10/2021 09/11/2021
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2021א.19 עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות נוער כללי פומבי 19/10/2021 02/11/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים