דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
משרה כ"א פומבי 2020א.1 ממלא מקום עובד/ת אחזקה כללי פומבי 22/02/2021 10/03/2021
מכרז כ"א פומבי 2/2021 מנהלנ/ית ראשי/ת קריית חינוך כללי פומבי 10/02/2021 03/03/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים