טופס הגשת מועמדות  הערות למכרז  

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 3/2023 קניין/ית ומנהל/ת יחידה פיתוח כלכלי כללי פומבי 31/01/2023 14/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2023א.4 קצין/ת ביקור סדיר (ממלא מקום - החלפה לחל"ד) כללי פומבי 31/01/2023 14/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2023א.3 עו"ס קהילתית כללי פומבי 31/01/2023 14/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 4/2023 עובד קידום נוער כללי פומבי 24/01/2023 07/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 1/2023 רכז/ת מעורבות חברתית (ממלא מקום לחל"ד) כללי פומבי 24/01/2023 07/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 2/2023 אם בית נתיבים להורות כללי פומבי 24/01/2023 07/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2023א.1 עו"ס משפחה כללי פומבי 17/01/2023 14/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 66/2022 רכז/ת מעורבות נוער ומד"צים רשותי, יחידת הנוער העירונית כללי פומבי 13/12/2022 14/02/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות

עבור לארכיון דרושים