דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א פומבי 8/2021 מדריך/ת מועדונית משותפת למחלקת חינוך ומחלקת רווחה כללי פומבי 05/05/2021 19/05/2021
מכרז כ"א פומבי 11/2021 מדריך/ת יזמות נוער והכנה לשירות משמעותי ליחידת הנוער העירונית כללי פומבי 28/04/2021 12/05/2021
מכרז כ"א פומבי 7/2021 מנהל/ת מחלקת תאורה וחשמל כללי פומבי 28/04/2021 12/05/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים