טופס הגשת מועמדות  הערות למכרז  

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.22 אחראי/ת תחום נוכחות ( מילוי מקום החלפה לחל"ד) כללי פומבי 30/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.20 תומכות חינוך מחליפות בגני ילדים כללי פומבי 30/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.19 תומכות חינוך מיוחד לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד כללי פומבי 30/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.21 מלווה עו"ס כללי פומבי 30/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 20/2023 מגשר/ת חינוכי בין תרבותי דבורי רוסית כללי פומבי 16/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.19 עו"ס קהילתית כללי פומבי 16/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.18 רכז/ת תרבות הדיור ( מילוי מקום החלפה לחל"ד ) כללי פומבי 16/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
משרה כ"א פומבי 2023א.20 קצינ/ת ביקור סדיר ( מילוי מקום החלפה לחל"ד ) כללי פומבי 16/05/2023 13/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות
מכרז כ"א פומבי 17/2023 מנהל/ת מח' מים ביוב וניקוז. כללי פומבי 18/04/2023 06/06/2023 לצפייה במכרז להגשת מועמדות

עבור לארכיון דרושים