טופס הגשת מועמדות

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
משרה כ"א פומבי 2021א.11 עובד/ת אחזקה כללי פומבי 29/07/2021 12/08/2021
מכרז כ"א פומבי 20/2021 מדריך/ת מועדונית משותפת למחלקת חינוך ומחלקת רווחה כללי פומבי 27/07/2021 10/08/2021
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2021א.10 עו"ס לטיפול ומניעת התעללות באזרחים ותיקים כללי פומבי 22/07/2021 12/08/2021
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים