דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ״א פומבי 19/20 מדריך מועדונית כללי פומבי 16/09/2020 30/09/2020
מלווים/ות מחליפים/ות בהסעות לילדים עם צרכים מיוחדים כללי פומבי 08/09/2020 30/09/2020
מכרז כ"א חיצוני 20/2020 מנהל מחלקת מים ביוב וניקוז כללי פומבי 01/09/2020 23/09/2020
מכרז כ"א חיצוני 8/2020 רכז נוער בחינוך הבלתי פורמלי ליחידת הנוער העירונית כללי חיצוני 01/09/2020 24/09/2020
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים