טופס הגשת מועמדות

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א פומבי 17/2022 אחראי/ת תפעול וס. מנהל מחלקת מים ביוב וניקוז כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי 23/2022 מנהל/ת יחידת צעירים ברשות המקומית כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי רכז/ת מעורבות חברתית כללי פומבי 17/05/2022 31/05/2022
מכרז כ"א פומבי 20/2022 פסיכולוג/ית חינוכי/קליני לבית ספר תיכון כללי פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז כ"א פומבי רכז/ת משאבים וספרן/ית בי"ס כללי פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז כ"א פומבי 15/2022 עובד/ת ביקורת כללי פומבי 26/04/2022 07/06/2022
מכרז כ"א פומבי 10/2022 מוקדנים/ות למוקד העירוני - משרת סטודנט כללי פומבי 01/03/2022 31/05/2022

עבור לארכיון דרושים