טופס הגשת מועמדות  הערות למכרז  

*על המועמדים לצרף את טופס הגשת המועמדות מלא בצירוף מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי סף.
רק פניות אשר יוגשו עם כלל המסמכים יקלטו במערכת.

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א פומבי 59/2022 מדריך/ת נוער והכנה לשירות משמעותי ביחידת הנוער העירונית כללי פומבי 29/09/2022 25/10/2022
מכרז כ"א פומבי 58/2022 רכז/ת מעורבות נוער ומד"צים רשותי כללי פומבי 29/09/2022 25/10/2022
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2022א.33 עובד/ת אגף שפע כללי פומבי 21/09/2022 31/10/2022
משרה כ"א פומבי 2022א.34 סייעות מחליפות בגני ילדים/בתי ספר כללי פומבי 21/09/2022 31/10/2022
מכרז כ"א פומבי 45/2022 מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות כללי פומבי 20/09/2022 18/10/2022
מכרז כ"א פומבי 54/2022 מנהל/ת יחידה שכר כללי פומבי 20/09/2022 18/10/2022
מכרז כ"א פומבי 18/2021 הנדסאי/ת אדריכלות מהנדס אזרחי ( ממלא מקום לחל"ד) כללי פומבי 13/09/2022 18/10/2022
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2022א.20 מלווה הסעות לילדים עם צרכים מיוחדים כללי פומבי 12/09/2022 31/10/2022
משרה כ"א פומבי 2022א.28 עו"ס משפחה ועו"ס מועדונית במחלקה לשירותים חברתיים כללי פומבי 06/09/2022 18/10/2022

עבור לארכיון דרושים