דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
סייעות צמודות מחליפות בבי"ס וגנים / סייעות מחליפות בגני ילדים כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים