האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

הרשמה לספר ספקים ויועצים דיגיטלי

עיריית נשר מזמינה בזאת ספקים ויועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר העירייה לצורך התקשרויות לביצוע מתן שירותים או לצורך עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר מופיע בתחתית העמוד, כמו כן מופיעים תנאי הסף.

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית אתר ההרשמה!

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהספקים/היועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר ההרשמה מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

תנאי סף קובץ מספר 1
תנאי סף קובץ מספר 2
תנאי סף קובץ מספר 3

לצפייה בקובץ המצורף למכרז