חברי ועדת המכרזים

דני קרן, חבר מועצת העיר, יו"ר הועדה  (אדוה קאופמן, משנה לראש העיר, מ"מ יו"ר הועדה)

ליאוניד נוסימוביץ, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (גיאורגי גרשבוביץ, סגן ראש העיר, מ"מ חבר ועדה)

ישי איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר, חבר ועדה

אבי בינמו, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (זאב שפיגלר, חבר מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

 

מכרזים והצעות - עיריית נשר

מכרזי החברה הכלכלית נשרים


עבור לארכיון המכרזים