שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז כ״א פומבי 19/20 מדריך מועדונית קטגוריה: דרושים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: כוונה להתקשר עם ״עמותת מניפה לצהרונים״ כספק יחיד קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 20/20 למתן שירותי יעוץ בענייני הגדלת הכנסות משומות ארנונה והיטלים קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/09/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 8/2020 רכז נוער בחינוך הבלתי פורמלי ליחידת הנוער העירונית קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2020
שם המכרז: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד קרן רמון קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הודעה על פטור ממכרז והתקשרות עם ספק יחיד קרן רמון קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: כוונה להתקשר עם ספק יחיד "גוגלה" לצורך הפעלת שנת שירות בעיר נשר קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד "גוגלה" קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: הרשמה לספר ספקים ויועצים דיגיטלי קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 13/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים