חברי ועדת המכרזים

דני קרן, חבר מועצת העיר, יו"ר הועדה  (אדוה קאופמן, משנה לראש העיר, מ"מ יו"ר הועדה)

ליאוניד נוסימוביץ, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (גיאורגי גרשבוביץ, סגן ראש העיר, מ"מ חבר ועדה)

ישי איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר, חבר ועדה

אבי בינמו, חבר מועצת העיר, חבר ועדה (זאב שפיגלר, חבר מועצת העיר, מ"מ חבר ועדה)

לפניות בנושאי תוצאות המכרזים יש לפנות לף
חיים שמילא- 04-8299120

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז 13/2021 לתכנון כולל לשיקום ושדרוג כבישים בשכונת "בנה ביתך" בעיר נשר כולל שדרוג מערכות קיימות קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2021
שם המכרז: מכרז 14/2021 לתכנון מפורט ופיקוח עליון להקמת קו מאסף ביוב לעיר נשר– שלב ב' קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2021
שם המכרז: מכרז 12/21 אספקת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים של תשתיות ועבודות פיתוח בשטחים ציבוריים בנשר קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2021
שם המכרז: כוונה להתקשר עם "עמותת סיסמה לכל תלמיד" כספק יחיד לצורך מתן שירותים טכנולוגיים לבתי הספר קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2021
שם המכרז: 11/21 מתן שירותי חשבות שכר לעיריית נשר קטגוריה: מכרזים והצעות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/11/2021

עבור לארכיון המכרזים