העמותה לקשיש מעמידה לרשות התושבים הגמלאים בעיר שירותי כביסה לפרק זמן מוגבל.

במקרים בהם יש קושי בהבאת הכביסה למרכז יום, נשלח רכב מיוחד האוסף את הכביסה מבית הקשיש ומחזירה אותו נקי לביתו עד 48 שעות.