לטובת העמותה לקשיש בנשר עומד מאגר גדול של כוח אדם מקצועי, לטובת טיפול בתושבים ביישוב הזקוקים לעזרה רפואית, נפשית, סיעודיים או סיוע באחזקת משק הבית שלהם.

כוח אדם מיומן זה כולל:

 • אחיות מוסמכות

 • אחיות מעשיות

 • מסג'יסטים

 • מטפלות מוסמכות

 • מטפלות כלליות

מאגר עובדים גדול ומקצועי זה אשר עומד לרשות העמותה לקשיש בנשר מאפשר לעמותה:

להיענות לכל פניה ומתן עזרה במהירות רבה ביותר (8-12 שעות) בלבד. ובמקרים מורכבים, זמן תחילת מתן השרות הוא עד 24 שעות בלבד.

- מתן עזרה וטיפול למכלול גדול של חולים: סופניים, חולים כרוניים, חולי איידס וכו'.

לספק סיוע ועזר למגוון רחב של אפשרויות טיפול כגון:

 • שירותי ניקיון.

 • טיפולים רפואיים מורכבים.

 • טיפולים אישיים, רחצה.

 • ליווי לבתי חולים.

 • מתן תמיכה ועזרה נפשית.

 • ארוחות חמות.

 • קניות.

 • הבאת תרופות וכו'.