עיריית נשר משקיעה משאבים רבים בשיפור הנגישות לבעלי מוגבלויות. העירייה פועלת בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית הכוללת יעדים, עלויות ולוחות זמנים לביצוע עבודות הנגשה של התשתית העירונית ושל מבני הציבור בעיר, למענם ורווחתם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

העירייה מינתה "רכז נגישות" האחראי להטמעת הנושא בעירייה, לקידום פרויקטים של הנגשה במרחב הציבורי, לטיפול בתלונות הציבור ולמסירת מידע בנושא נגישות ליזמים ולגורמים נוספים.

מאז שנת 2014 ועד היום, הכשירה העירייה עשרות מקומות חנייה נוספים לנכים, הציבה מעלון מיוחד בבית הספר התיכון, וגם תחנות האוטובוס החדשות הן עכשיו נגישות ומונגשות.

קיימת הקפדה על כך שכל מבנה ציבורי חדש המקבל רישוי יהיה נגיש על פי חוק וכל פרויקט של שדרוג תשתיות יענה על כל דרישות החוק.

העירייה מקיימת פעילויות להעלאת המודעות לנושא בשיתוף עם עמותת "נגישות ישראל".

 

פניות בנושא נגישות יש להפנות ל:

אופל טפירו
רכזת נגישות מחלקת הנדסה
048299215