שנות הכהונה שמות ראשי העיר
1952-1957 יהודה שומרוני
1957-1972 יצחק רוט
1972-1977 ישראל קלטרג
1977-1978 ישראל קולס
1978-1989 שמואל רייניש
1989-2013 דוד עמר
2013-2018 אבי בינמו
2018-נוכחי רועי לוי