במערכת החינוך בנשר מופעל מזה שנים בהצלחה רבה פרויקט משותף של הרשות המקומית ופר"ח טכניון.
במסגרת הפרויקט, פועלים מידי שנה מאות סטודנטים הלומדים בטכניון ובאוניברסיטת חיפה, בפעילות חונכות אישית מובנית לתלמידים שאותרו כמתאימים על ידי בתי הספר.
במסגרת החינוכית מוענק לתלמידים סיוע לימודי והעשרה באמצעות חווית הקשר והבילוי המשותף.
בנוסף לחונכות האישית פעילים הסטודנטים בתחומים יחודיים כמו ידיעת הארץ, פר"ח מדעים, ועוד.