פעילויות קהילתיותהעמותה לקשיש רקמה מערכת קשרים ייחודית, עמוקה ורגישה עם מערכת החינוך בכדי ליישם את השקפת עולמה לאחריות וערבות הדדית בקהילה.

שלוחות העמותה שמו לעצמן דגש וחשיבות רבה לפעילויות ומעורבות בקהילה ובפרט עם דור ההמשך ובכך לחנך את הדור הצעיר לסובלנות הדדית ומתן כבוד לקשיש.

שלוחות העמותה פועלות עם גני הילדים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים בפעילויות של סב גן, מסיבות משותפות, טיולי טבע משותפים, תיעוד זיכרונות קשישים, חלוקת שי בחגים לקשישים בודדים, משמרות הזהב, בזארים משותפים עם בתי הספר, מקהלת קשישים וילדים משותפת וכו'.