מימון טובול
 מימון טובול
מנהל אגף שפ"ע
יוסי ברק
יוסי ברק
מנהל מחלקת תברואה
יקי אזולאי
יקי אזולאי
מנהל מחלקת תחזוקה
מיכאל סויסה
מיכאל סויסה
מנהל מחלקת חשמל
מיכאל פנחסי
מיכאל פנחסי
מנהל מחלקת מים וביוב
אבי פסקל
אבי פסקל
מנהל מחלקת גינון ונוף