אינג' ליאון גורודצקי
 אינג' ליאון גורודצקי
מנהל מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה אמונה על הכנת תכנית כללית של מבנה העיר, חלוקתה לפי אזורים למגורים ותעשיה, טיפול באישור תכניות בניה של קבלנים ואנשים פרטיים, פיתוח הישוב פיקוח על בניית מבני ציבור, סלילת כבישים ומדרכות.

מטרות מחלקת ההנדסה

  1. תכנון ובינוי העיר נשר.
  2. קידום הבנייה הציבורית.
  3. שיפור השירות לתושבים.
  4. הגברת נגישות המחלקה.

פרוייקטים הנדסיים מיועדים לביצוע 2023-25 (כבישים, מוסדות חינוך וציבור, פארקים ציבוריים) 

קישורים שימושיים

 לאתר המפות העירוני (GIS) - לחצו כאן

 לאתר הוועדה לתכנון ולבנייה "מורדות כרמל" - לחצו כאן.

שעות פעילות וקבלת קהל

יום ב' בין השעות 8:00-11:00 יום ד' 16:00-18:00 פגישה עם המהנדס בימים ד' בלבד  

טפסים מקוונים:

 טופס בקשת נכה בעל חניה שמורה להצבת תמרור חדש עקב החלפת רכב

 טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה עקב שינוי מקום העבודה 

 טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה עקב שינוי מקום המגורים 

 טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה ליד מקום העבודה

 טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה ליד מקום המגורים