רועי לוי
רועי לוי
ראש העיר
04-8299206
אורטל חיים
עוזרת ראש העיר
04-8299223
סיון פלדהמר
ראש לשכת ראש העיר
04-8299124