רועי לוי
רועי לוי
ראש העיר
 צחי שומרוני
 צחי שומרוני
מנכ"ל העירייה
ליאור האס
ליאור האס
עוזר ראש העיר
 שרון שלמה
 שרון שלמה
מנהל מחלקת לשכת ראש העיר