ברוכים וברוכות הבאים 

בעמוד זה תוכלו לבצע פעולות תשלום ולמצוא טפסים מקוונים ביעילות, בכל זמן ומכל מקום! 

שימו-❤️ בקשות המוגשות דרך האתר יקבלו עדיפות וזמן מענה קצר יותר

*שימו לב, בעת זו דפדפן ״אקספלורר" אינו נתמך

עדיין מקבלים שוברי ארנונה בדואר? התקדמו עכשיו לשובר ארנונה במייל והצטרפו למהפכה הדיגיטלית!
להצטרפות לחצו כאן 

 

את כל הפרטים על החשבונות התשלומים והחובות שלכם ניתן למצוא בתיק התושב באזור האישי:

לכניסה לאזור האישי 

 

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2022 לפי מבחן הכנסה

תושבים יקרים שימו לב:

עיריית נשר השקיעה שעות רבות להנגיש עבורכם את השירות הדיגיטלי המוביל במדינה כדי שתוכלו לפנות בקלות וביעילות לקבלת שירותים שונים.

במידה ואתם נתקלים בקשיים ניתן לפנות אל מחלקת הגביה באמצעות הטופס הבא: פניה למחלקת הגביה או בטלפון 04-8299287

במידה ואין באפשרותך להגיש את הבקשה בצורה מקוונת, מכל סיבה, אנא הורד את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים וצירוף אמצעי התקשרות של המבקש,

והגש אותו לתיבת הדואר הממוקמת בכניסה למבנה העירייה בכתובת דרך השלום 20, נשר.

ארנונה – כללי

מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק לצורך מימון מגוון הפעילויות והשירותים שהיא מספקת.

הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק בנכס".

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה,

מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

מי שרשום כמחזיק בארנונה בדירת מגורים, זכאי למגוון שירותים וזכויות כגון:

תו חניה לתושב, רישום לגנים ולבתי הספר, הנחות בארנונה הניתנות על פי קריטריונים ועוד.

מה זה "מחזיק בנכס" ?

המחזיק בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. 

לכל נכס יש מחזיק והוא בעל הנכס או שוכרו או אדם המחזיק בו בכל אופן אחר.

ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, לדוגמה: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות.

בנכס ריק למשל, בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מה זה צו ארנונה?

הוראה שנתית המאושרת על ידי מועצת העיר ובה נקבעים התעריפים והסיווגים (מגורים, מסחר, תעשיה וכו') של הארנונה לאותה שנה.

צו הארנונה לשנת 2022

מהי שיטת חיוב הארנונה הנהוגה בנשר?

ברוטו-ברוטו, כלומר כלל שטח הנכס המקורה, על פי מידות חוץ.

מהם איזורי הארנונה בנשר?

בנשר יש רק איזור מס אחד.

איך מחושב חיוב הארנונה על הנכס שלי?

חיוב הארנונה הינו שנתי (ל-12 חודשים, מינואר ועד דצמבר). כדי לחשב את תעריף הארנונה השנתי מכפילים את שטח הנכס בתעריף למ"ר.

כדי לדעת מה החיוב החודשי מחלקים את התעריף השנתי ב-12 (מספר החודשים בשנה).

שוברי החיוב הנשלחים לתשלום הינם דו-חודשיים.

שטח הנכס לחישוב כולל את שטח הרצפה לפי תחשיב ברוטו-ברוטו (כלל שטח הנכס המקורה, על פי מידות חוץ).

החיוב נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג לנכסים למגורים ולנכסים שלא למגוריםכגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו'.

הכל כמפורט בצו הארנונה הכללי לשנה הרלוונטית.

אילו הנחות בארנונה קיימות בעיר נשר?

סטודנטים? בעלי הכנסה נמוכה? יתכן שאתם עומדים בקריטריונים לזכאות להנחה מארנונה.

כל תושב בעל הכנסה נמוכה זכאי להגיש בקשה להנחה בארנונה על פי קריטריונים של הכנסה לנפש.

הזכאות להנחה וגובה ההנחה נקבעו בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992,

ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

 

**חשוב לציין שעצם היותך סטודנט אינו מזכה אותך אוטומטית בהנחה בארנונה.

 

 

יש למלא את טופס מבחן ההכנסה בלינק הבא:

בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2022 לפי מבחן הכנסה/ סטודנט

 

בהתאם לחוק, ניתן לקבל בנשר הנחה במיסי הארנונה במקרים הבאים:

בקשה לקבלת הנחה בארנונה

אפשרויות ואמצעי תשלום

עיריית נשר מאפשרת לשלם את חשבון הארנונה בתשלום אחד מראש (עבור כל השנה) או בתשלום תקופתי (בפריסה ל-6 תשלומים דו שנתיים)

תשלום אחד מראש

בתחילת השנה נשלח לכל נכס, חשבון ארנונה עבור השנה החדשה. אפשר לשלם את שובר הארנונה השנתי, לא יאוחר מ-31 בינואר של אותה השנה. מי שיבחר באפשרות זו יימנע מתשלום הפרשי הצמדה. 

התשלום מראש לכל השנה מזכה בהנחה של 2% למשלמים עד 31.1 באותה שנה.

 

תשלום תקופתי

שישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד. יש לשלם את שובר הארנונה עד המועד האחרון לתשלום שמופיע על גבי שובר הארנונה.

 

הוראת קבע בנקאית

 

הוראת קבע בכרטיס אשראי

.

מהו תהליך חילופי מחזיקים?

משנה כתובת? חדש בעיר? על פי חוק בעת יציאה או כניסה לנכס, עליך להודיע על כך לעירייה במועד השינוי.

מי שרשום זכאי למגוון שירותים וזכויות כגון: תו חניה לתושב, רישום לגנים ולבתי הספר, הנחות בארנונה הניתנות על פי קריטריונים ועוד.

מי נחשב למחזיק בנכס?

לכל נכס יש "מחזיק".

ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, לדוגמה: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות.

עזבת את הנכס וטרם הודעת על כך לעירייה?

עם עזיבת הנכס, עליך להודיע על כך לעירייה. כל עוד לא התקבלה הודעה על עזיבת הנכס, תישאר רשום כמחזיק בנכס ותמשיך להיות מחויב בארנונה.

מתי יש להודיע לעירייה על שינוי שם המחזיק בנכס?

בעת יציאה או כניסה לנכס - יש לדווח לעירייה באופן מיידי.

שימו לב, כל עוד לא נרשם מחזיק אחר בנכס – העירייה תמשיך לגבות ארנונה מהמחזיק הרשום במערכותיה – גם אם אינו מתגורר בנכס יותר.

כיצד ניתן להגיש בקשה לחילופי מחזיקים (שינוי שם המחזיק בנכס) ?

הודעה אודות שינוי בעלים בנכס (קניה/ מכירה)

הודעה אודות שינוי מחזיקים (שוכרים) בנכס

הודעה אודות עזיבת נכס והחזרתו לבעלים (החלפת מחזיקים)

 

שימו לב!

בכל טופס יש צורך לצרף מסמכים חיוניים – בלעדיהם הבקשה לא תטופל.

אנא עיברו על הטופס מראש והכינו בהישג יד את כל המידע הנחוץ, כולל: צילום שעון המים, מספר הנכס ומספר המשלם (מופיע על גבי טופס הארנונה).

הארכת חוזה שכירות ותוקף הנחה

מי שרשום כמחזיק בארנונה בדירת מגורים, זכאי למגוון שירותים וזכויות כגון: תו חניה לתושב, רישום לגנים ולבתי הספר, הנחות בארנונה הניתנות על פי קריטריונים ועוד.

יש לעדכן את העירייה על הארכת חוזה השכירות בנכס על מנת להאריך את הזכאות לשירותים וזכויות אלו.

 

הודעה אודות הארכת חוזה שכירות

השגה על חיוב ארנונה (על סוג הנכס, גודלו או אי החזקה בנכס)

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס.

השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה תוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או חיוב חדש.

הגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה.

בקשה לפטור מארנונה על נכס ריק

בקשה לפטור נכס ריק ניתן להגיש רק אם הנכס היה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.

הפטור מוגבל לתקופה מרבית של עד 6 חודשים באופן חד פעמי בכל תקופת הבעלות.

יש לצרף לבקשה (במקום המסומן כצרף קבצים), העתקי חשבונות חשמל לתקופה המבוקשת.

שים לב, בינתיים על מנת להימנע מצעדי אכיפה, עליך להסדיר את תשלומי הארנונה בגין יתרת התקופה.

 

לידיעתך, נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו/ המחזיק, בהנחה של 100% לתקופה של עד 6 חודשים.

התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.

לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ-30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק וללא שימוש .

 

תנאי הזכאות:

הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הבקשה לא אוכלס הנכס.

מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.

מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה. הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח עירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש .

פקח עיריית נשר יצור קשר בימים הקרובים לתאום סיור בנכס .

בקשה לקבלת אישור (טאבו) תעודה לרשם המקרקעין / רישום משכנתא

העברת זכויות בנכס (למשל, בעת מכירה) מותנית בהצגת תעודה מאת העירייה, המיועדת לרשם המקרקעין. בתהליך הפקת התעודה מתבצעת סגירת חובות בנוגע לנכס. התעודה מאשרת את סילוק החובות הקשורים לנכס. 

לידיעתך, תהליך עדכון רשם המקרקעין (טאבו) יכול לקחת מספר שבועות. לכן יש לוודא כי סגירת החובות מול העירייה תהיה מספקת לבצע את הרישום. תוקף האישור שיתקבל יהיה עד החודש בגינו שולמה הארנונה.

 

קבלת תעודת לרישום בטאבו כרוכה בתשלום אגרה:

עבור בית פרטי/ עסק/ מגרש – 68 ₪.

עבור דירה בבניין משותף – 34 ₪.

התעריפים נכונים לינואר 2022 ועלולים להשתנות מעת לעת.

התשלום לצורך הפקת התעודה (כולל סגירת החובות והאגרה) יבוצע במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד – על מנת לאפשר את הפקת האישור בהקדם.

 

בקשה לקבלת אישור תעודה לרשם מקרקעין/רישום משכנתא