ברשות העמותה לקשיש מכשור וציוד סיעודי ושיקומי כגון מקלות הליכה, הליכונים, אביזרי בטיחות לשירותים ומקלחת ועוד.

ציוד ומכשור זה עומדים לרשות גמלאי העיר בהשאלה על פי דרישה.