העמותה למען הקשיש בנשר הינה עמותה ציבורית-מלכ"ר, הרשומה ברשם העמותות משנת 1989 ומספרה 58-01007332.
העמותה פועלת לטובת גמלאי העיר נשר ומטפלת בכ-650 מטופלים מוגבלים, סיעודיים, תשושי נפש, חולים כרוניים ועצמאיים.

 

מטרות העמותה

 • שמירה על כבוד האדם.

 • שמירה ושיפור רווחתם, נוחיותם, איכות חייהם של האוכלוסייה ביישוב תוך מחויבות לבצע כל פעולה הנדרשת לשם כך.

 • מתן שרותי יעוץ לקשיש ובני משפחתו.

 • מתן שרותי סיעוד וטיפול לנזקקים.
   

העמותה מספקת את שרותיה תוך שיתוף פעולה מלא עם גופים ציבוריים טיפוליים שונים:

 • המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

 • משרד העבודה והרווחה.

 • משרד הביטחון

 • בתי החולים: פלימן, בני ציון, רמב"ם וכרמל.

 • צרכנים פרטיים.

 

- גיל מטפלי ומתנדבי העמותה נע בין 18-60 שנה ולכן יכולה לטפל במטופלים בגילאים שונים, ילדים, נוער, בוגרים וקשישים על פי הצורך.

- לצוות העמותה אין מגבלות שפה. המטפלים/ות שברשות העמותה דוברי שפות רבות: עברית, ערבית, מרוקאית, אידיש, רוסית, ספרדית וכו'.

העמותה מקפידה שהמטפל המטפל בחולה יהיה מאזור מגוריו של החולה בכדי ליעל ולהקל את נגישות המטפל למטופל בכל עת שיידרש כולל מקרים דחופים.

- מאגר כח אדם גדול ומיומן מאפשר לפצל שעות טיפול בחולה בהתאם לנוחיות וצרכי המטופל.

העמותה למען הקשיש מעסיקה מספר מתנדבים גדול המשולב בעשייה בכל פעילויות העמותה הרבות כמו: ביקורי בית, ליווי קניות, שינוע קשישים, תיקונים בבתים ועוד.

- הזמינות לצוות הניהולי של העמותה הוא 24 שעות בכל ימות השבוע ע"י פלאפונים, מזכירה אלקטרונית, תא קולי ומשרדים.

העמותהלמען לקשיש וצוות מטפליה המיומנים עובדים זמן רב עם: המוסד לביטוח לאומי, משרד העבודה והרווחה, קופת חולים מכבי, קופת חולים כללית והקרן לנפגעי השואה, וזוכה לשבחים על איכות הטיפול שהיא מעניקה למטופליה.

 העמותה למען הקשיש מספקת את מגוון השירותים, הרב והמקצועי שלה, באמצעות סניפיה ושלוחותיה (להרחבה - לחצו על הקטגוריות):