בקשה לקבל הנחה משרת מילואים פעיל

טופס בקשה להנחה לחייל/ת בשירות חובה/מתנדב/ת בשירות לאומי

בקשה לקבלת הנחה בגין נכות רפואית ביטוח לאומי

בקשה לקבלת הנחה בארנונה להורה לילד נכה

בקשה לוועדה לקבלת הנחה בארנונה לנזקק

בקשה לקבלת הנחה לנכה צה״ל שבבעלותו עסק

בקשה לקבלת הנחה לעולה חדש 

בקשה לקבלת הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים ונכי מלחמות הנאצים

בקשה לקבלת הנחה לנכה צה״ל / לנפגעי פעולות האיבה

בקשה לקבלת הנחה למשפחות שכולות

בקשה לקבלת הנחה לחיילים משוחררים

בקשה לקבלת הנחה לתושב המקבל גמלת סיעוד

בקשה לקבלת הנחה בגין נכות רפואית המוכרת על ידי ביטוח לאומי

בקשה לקבלת הנחה בגין נכות כללית / אי כושר עבודה המוכרת על ידי ביטוח לאומי

בקשה לקבלת הנחה בגין נכות עיוורון

בקשה לקבלת הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבה מביטוח לאומי

בקשה לקבלת הנחה לאזרח ותיק על פי מבחן הכנסה

טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה ל"משפחה שבראשה הורה עצמאי"

*טופס בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכנסים 2023 לפי מבחן הכנסה/סטודנט