בית חם הינו שרות הניתן על ידי העמותה לקשישים שאינם מסוגלים מסיבות רפואיות או אישיות להגיע למועדוני הקשישים ברחבי העיר אולם זקוקים למסגרת חברתית בכדאי לא להיות בודדים ומבודדים במקום מגוריהם.

במסגרת הפרויקט מפעיל מתנדב בביתו קבוצת קשישים העונה לקריטריונים.

הפעילויות כוללות בין היתר ימי הולדת, הרצאות, מפגשי חברה, כיבודים חגיגת חגי ישראל ועוד...