ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור דרך משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: ghesseg@nesher.muni.il

בטרם פנייה למבקר העירייה, בידקו האם פנייתכם נמצאת בתחומי אחריותו