הסבר למילוי הטופס:

עולה חדש זכאי להנחה בשיעור של 90% עד 100 מ"ר משטח הדירה. למשך שנה אחת מתוך 24 חודשים (בכל רשות מקומית), המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש"י - 1950.

שדות המסומנים ב- * (כוכבית) הם שדות חובה

לשנת כספים: * שדה חובה

פרטי המבקש/ת:

 

נא להכניס ספרות בלבד, ללא מקף או רווחים

 

 

 

 

 

 

פרטי הנכס:

מספר חשבון הארנונה בגינו מוגשת הבקשה. מופיע בצד שמאל העליון של טפסי האגף.

האם הדירה בבעלותך: * שדה חובה

דירת שותפים * שדה חובה

האם הינך רשום במשרד הפנים כתושב נשר * שדה חובה

 

 

הערות מבקש/ת ההנחה:

צירוף מסמכים:

אנא סמן

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported