"גשר בנשר"- מרכז גישור וישוב סכסוכים

 

קונפליקטים וסכסוכים שאינם מנוהלים ומיושבים, מתקיימים כל הזמן ובכל מקום.

סכסוכים אלו גורמים לתקשורת לקויה בין בני המשפחה ובין הדיירים השונים בבניין.

בתהליך הגישור, אשר אנו מציעים לכם תושבי נשר ללא עלות! ניתנת לכם ההזדמנות לפתרון הקונפליקט ולשיקום היחסים.

 

מהו גישור?

 

גישור בקהילה הינו הליך נטרלי לפתרון קונפליקטים מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרך של הדברות ישירה בין הצדדים ולמציאת פתרון מוסכם, לשביעות רצונם של הצדדים.

מרכז הגישור 'גשר בנשר', מספק שירותי גישור מקצועיים ודיסקרטיים ע"י מגשרים מומחים שיסייעו לכם להגיע לסיום הסכסוך בדרך של הסכמה.

 השירותים הניתנים במרכז:

-   יישוב סכסוכי שכנים

-   אימון בגישור- במעמד צד אחד.

- בניית הסכמות בבניינים משותפים

 

 

לפרטים ומידע נוסף:

 

gesherbnesher@gmail.com

04-8299296