תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 מסמכים

 

 

7.3.2021

מכרז 02/21 השכרת חנות בחזית מבנה האצטדיון העירוני נשר

02/2021

הזמנה להשתתפות במכרז מ.1

הזמנה להשתתפות במכרז מ.2

הסכם שכירות מ.1

הסכם שכירות מ.2

נוסח לערבות