במסגרת שירותי הדת הניתנים בעיר, מפעילה לשכת הרבנות צוות משגיחים מיומן, אשר מפקח על מפעלי המזון, מסעדות, אולמות אירועים, מרכולים, קונדיטוריות, וכדומה.
במקומות אשר הינם תחת פיקוח הרבנות תומצא תעודת כשרות חתומה ע"י הרב.
בכל מקרה יש לשים לב לתוקף תעודת הכשרות.

לבירור בנושא כשרות לפנות בטלפונים: 04-8214031, 04-8215215