שימו לב: השימוש בתמונות שמופיעות באתר האינטרנט של עיריית נשר מותר רק לאחר קבלת אישור בכתב שהונפק על ידי הגורמים המוסמכים לכך בעירייה.