בר עליוןדלג על בר עליון

ועדות העירייה

ועדות העירייה ממליצות למועצת העיר על אופן הטיפול בתחומים שונים. ההחלטות שמתקבלות בוועדות מועלות לדיון במועצת העיר, שמחליטה האם וכיצד ליישמן.

 

הוועדות הפועלות בעיריית נשר:

ועדות מקצועיות:

- הנחות בארנונה

- רכש ובלאי

- השקעות

- תמיכות

- הקצאות

 

ועדות חובה:

- הנהלה

- כספים

- מכרזים

- ביטחון

- בטיחות בדרכים

- מל"ח (משק לשעת חירום)

- פס"ח

- חינוך

- תרבות

- ביקורת

- איכות הסביבה

 

ועדות רשות:

- שמות

- מלגות

- רישוי עסקים