בר עליוןדלג על בר עליון

פניות הציבור

לנוחותכם, ריכזנו כאן טפסי פנייה למחלקות העירייה השונות.

מלאו את הטופס הרלוונטי לכם. פניות כלליות, שאינן עונות על הקטגוריות המצורפות, ניתן לשלוח למנהל המוקד העירוני.

 

 המחלקה

סוג הפנייה 

 המוקד העירוני  ווטסאפ למוקד העירוני
 המוקד העירוני  דיווח על מפגעים 
 המוקד העירוני  פנייה למנהל המוקד 
 מחלקת חינוך  פנייה בנושא מלגות לסטודנטים 
 מחלקת חינוך  פנייה בנושא גני ילדים
 מחלקת חינוך  פנייה כללית
 המחלקה לשירותים חברתיים  פנייה כללית 
 מחלקת גבייה  פניות בנושאי ארנונה ומים 
 מבקר העירייה  פנייה לממונה על פניות הציבור