בר עליוןדלג על בר עליון

ייעוד, חזון ומשימות המוקד

ייעוד המוקד:

מוקד נשר יטפל בפניות הציבור ובמפגעים בעיר על מנת לשפר את רווחת התושב תוך מתן תחושת ביטחון.

 

חזון:

מוקד נשר יטפל בפניות הציבור ובמפגעים בעיר באופן האיכותי ביותר ובשיתוף פעולה מלא עם מחלקות העירייה, תוך טיפול אדיב ושירות מקצועי בפנייה או במפגע מזמן האיתור ועד גמר ביצוע.

משימות המוקד:

1. מוקד נשר יהווה מרכז שליטה של העירייה ברגיעה ובחירום.

2. מוקד נשר יהווה כתובת לפניות הציבור לצורך מתן מידע ופתרון לבעיות בנושא מפגעים עירוניים.

3. מוקד נשר יהווה גורם תפעולי של מחלקות העירייה ויוודא טיפול וגמר ביצוע בפניה או במפגע.

4. מוקד נשר יהווה מרכז שליטה ובקרה באמצעות מערכת של מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה, טיפול ותחקור אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי של העיר.

5. מוקד נשר ינהל ביקורות ובדיקות סדורות במוקדים קבועים בעיר.

6. מוקד נשר ינהל שגרת יום סדורה תוך החלפת משמרות בזמנים קבועים.

7. מוקד נשר יפעיל את הפיקוח והסיור המשולב בדגש על בקרה, אכיפה, מתן משימות קבועות והגעה מהירה לאירועים נדרשים.

8. מוקד נשר יתפעל את מערך המצלמות בעיר בדגש על הכוונת מצלמות בעת אירוע, סריקה סדורה ותצפית רצופה במוקדים מוגדרים מראש.

9. מוקד נשר ינהל יומן ודו"חות עבודה תקופתיים (יומי, שבועי חודשי ושנתי).

10. מוקד נשר ינהל ויאכוף בשיתוף פעולה מלא עם היועץ המשפטי את כל נושא הדו"חות לתושב.

11. מוקד נשר יחזק את שיתוף הפעולה עם שירותי הביטחון וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי אש ופיקוד העורף) על מנת ליצור תאום וסנכרון מיטבי בין הגופים.

12. מוקד נשר יבנה, יכשיר ויפתח את כוח האדם באגף.

13. מוקד נשר יבצע תרגילים יזומים באופן שוטף תוך הפקת לקחים ושימור הידע.