בר עליוןדלג על בר עליון

השכרת דוכנים בערב יום העצמאות 2018

  • עיריית נשר תאשר להפעיל דוכני שעשועים ומזון בערב יום העצמאות ברחבת המופעים המרכזית ברחוב דרך השלום.
  • המעוניינים להפעיל דוכני מכירה ארעיים מתבקשים לפנות לגב' יעל סרוסי רכזת מחלקת רישוי וקידום עסקים בטלפון: 8299249 04 עד תאריך 12.04.2018 שעה 14:00, (למעט במהלך חופשת הפסח) לקבלת אישור והיתר הפעלה הכולל תשלום חד פעמי על סך 600 ₪.
  • דוכני מזון שלא יעמדו בתקן משרד הבריאות לא יורשו לפעול בשטח האירוע.
  • חל איסור מוחלט על מכירת תרסיסים למיניהם, משחקים מסוכנים, נפצים, אלכוהול וכדומה, אשר יוחרמו ע"י מחלקת הפיקוח של העירייה ומשטרת ישראל.
  • חל איסור מוחלט על שימוש בבלוני גז, להדלקת מנגלים או לכל מטרה אחרת.
  • אין אישור לדוכני הפעלות למיניהם.
  • מחלקת הפיקוח של עיריית נשר תאפשר הפעלה של דוכנים שקיבלו היתר לאחר ששולמה בגינם האגרה.
  • כנגד העוברים על החוק, ינקטו אמצעים משפטיים לרבות תפיסת הסחורה, מתן קנסות והגשת תביעות משפטיות. 

                               חג עצמאות שמח!