בר עליוןדלג על בר עליון

טלפונים ואנשי קשר

רשימת טלפונים ואנשי קשר במחלקה לשירותים חברתיים
 טלפונים מזכירות  04-8299209, 04-8299241
 פקס מזכירות  04-8299252
 אופיר אבוחצירה  04-8299209
 מור קיסר אהרון  04-8299262
 סטודנטים  04-8299244
 ניצה בקר  04-8299245
 אביטל בלאי  04-8299247
 נועה טמיר  04-8299243
 קורין לביא  04-8299246
 שלומית פישר  04-8299236
 סנדרה גולדברג  04-8299264
 אלה אריש בועז  04-8299238
 מוניקה מסינגר  04-8299239
 אביטל קרונזון  04-8299234
 נעמי גורל  04-8299266
 סמדי ויגוארי  04-8299235
 זהבה מרשה  04-8299263
 נעמי מנדלבאום  04-8299231
 אלונה גולן  04-8299265 

 עו"ס שיקום

 04-8299237

 התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

04-8201415 
 שמעון דדון  04-8299255
 שחף נחשון  04-8299255
 נתיבים להורות  04-6510573