בר עליוןדלג על בר עליון

תכניות עבודה

המטרות המרכזיות של מחלקת החינוך המשרתות את חזון העירייה:

 1. טיפוח מצוינות בחינוך
 2. קידום ערכי חינוך
 3. הרחבת ממשקים עם האקדמיה
 4. הרחבת תשתיות לפעילות והעצמת הנוער
 5. מתן שירות איכותי לתושב
 6. חיזוק ה"אני היישובי"

תכנית העבודה - המשימות הנגזרות מהמטרות:

טיפוח מצוינות בחינוך

 • פיתוח לומד עצמאי והעמקת החקר בבתי הספר
 • פיתוח לומד עצמאי והעמקת החקר בצהרונים
 • קידום למידה מתוקשבת
 • מתן לימודי העשרה לתלמידים מצטיינים
 • בי"ס לנוער שוחר דעת
 • העצמת ילדים עם בעיות קשב וריכוז בחטיבת הביניים (פרויקט אייל)
 • פרויקט "התקשרות "לפיתוח כישורי הורים לילדים בגן בעלי קושי בוויסות עצמי
 • פעילות "תיגבורון" העצמת תלמידי הכיתות הגבוהות לקראת עליתם לחטיבת הביניים
 • פיתוח כישורי הורות בגני הילדים
 • תכנית לימודים למדעים בצהרוני הגן
 • ספרית "פיג'מה" בגני הילדים
 • העצמה לימודית/חברתית בביס ישורון (תכנית "מילת")
 • התמחות עמלנית חוץ בית ספרית לתלמידי החטיבה העליונה (מסלול קונדיטוריה של בי"ס עתיד)
 • פר"ח משודרג: מילגאים במערכת החינוך
 • פיתוח למידת חקר והעשרה שפתית באמצעים מתוקשבים

קידום ערכי חינוך

 • קידום ערכי חינוך הרחבת תכנית "ערך על הבוקר" לבתי ספר יסודיים
 • הרחבת פעילות מחויבות אישית
 • הסמכת מוסדות החינוך כמוסד חינוכי "ירוק" (כחלק מחינוך לקיימות ערכי טבע ושמירה על איכות הסביבה)
 • הרחבת שותפות 2000 עם בתי ספר תאומים בפלורידה בתכנית של שורשים קיימות וסביבה
 • הכנה לצה"ל עידוד גיוס לשרות משמעותי
 • הרחבת פעילות המיחזור בבתי הספר דרך תחרות ישובית "בתי ספר מובילים את השכונה"

הרחבת הממשק עם האקדמיה

 • תוכנית "אייל "בחטיבת הביניים
 • פיתוח כישורי הורות-מיזם להעצמת מסוגלות הורית
 • הפעלת מודל איגום אזורי לחנוך טכנולוגי אזורי
 • הקמת צוות חשיבה מקצועי לתכנון פעילות משותפת בין נשר לאקדמיה

הרחבת תשתיות לפעילות והעצמת הנוער

 • הרחבת השתתפות בני נוער (מועצם) בפעילות החינוך הלא פורמלי
 • שילוב בני נוער בפעילות עיר ללא אלימות במהלך יום הלימודים
 • עיצוב תכנית משולבת לקידום נוער והעצמתו

מתן שירות איכותי לתושב

 • הקמת קתדרה לחינוך וחברה
 • הקמת לשכת קשר עירונית למתגייס ולחייל המשרת
 • הרחבת המפגשים הספורטיביים בין בתי הספר
 • הקמת חוג משוטטים להנחלת ערכי הטבע והנוף
 • הקמת תנועת נוער יישובית
 • הקמת מרכז ספורט ייעודי לילדים ונוער (+חדר כושר)
 • הקמת להקת מחול ייצוגית (הורה נשרים)
 • הקמת גינות אקולוגיות
 • הקמת מועדון הסרט הטוב