בר עליוןדלג על בר עליון

מלגות לספורטאים מצטיינים

מלגות לספורטאים מצטיינים (הגדל)
עיריית נשר ומפעל הפיס מעניקות מלגות לימודים ע"ס של 10,000 ₪ לספורטאים מצטיינים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

🏀🏈🎾🏐🏸🏓🥋🏊‍♂🏊🏻‍♀

על הספורטאי לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

 הסטודנט הינו תושב נשר ב-4 השנים האחרונות לפחות
 הסטודנט הינו אזרח ישראל
 במועד הגשת הבקשה הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-ייצוגית של ישראל, ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט
 במהלך שנת הלימודים האקדמאית תש"פ הסטודנט
לומד במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני, רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה)
או לומד ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לומד לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט או לומד בקורס הכשרה מקצועית המאושר ע"י משרד העבודה והרווחה
 הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של 60 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תש"פ עד ל 31.8.2020.

מכירים ספורטאי מצטיין תושב העיר שהוא גם סטודנט?
תייגו אותו...

להגשת מועמדות:
סטודנט העומד בקריטריונים יעביר את פרטיו כולל אישור השתתפות בנבחרת לאומית-ייצוגית לדוא"ל: Uri@nesher.muni.il
ההגשה עד 6/2/2020

הפניה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.