הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בענין חיובי ארנונה לגלריות ו/או יציעים בנכסים שאינם למגורים

הודעה בהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006

בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בענין חיובי ארנונה לגלריות ו/או יציעים

בנכסים שאינם למגורים בשטח עירית נשר

  לנוסח ההודעה מלא – לחץ כאן