בר עליוןדלג על בר עליון

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2018

  ישיבת מליאה 859 – ישיבת המשך
  ישיבת מליאה 860
  ישיבת מליאה 861 - שהתקיימה בתאריך 24/01/2018
  ישיבת מליאה 861 – ישיבת המשך שהתקיימה בתאריך 31/01/2018
  ישיבת מליאה 861 – ישיבת המשך שהתקיימה בתאריך 7/02/2018
  ישיבת מליאה 862 – שהתקיימה בתאריך 7/2/2018
  ישיבת מליאה 862 – שהתקיימה בתאריך 14/2/2018
  ישיבת מליאה 863 – שהתקיימה בתאריך 7/3/2018
  ישיבת מליאה 864 – שהתקיימה בתאריך 7/3/2018
  ישיבת מליאה 864 – שהתקיימה בתאריך 28/3/2018
  ישיבת מליאה 864 – שהתקיימה בתאריך 29/04/2018
  ישיבת מליאה 865 – שהתקיימה בתאריך 16/05/2018
  ישיבת מליאה 866 – שהתקיימה בתאריך 27/6/2018
  ישיבת מליאה 867 – שהתקיימה בתאריך 25/7/2018
  ישיבת מליאה 868 – שהתקיימה בתאריך 15/08/2018
  ישיבת מליאה 869 – שהתקיימה בתאריך 22/08/2018
  ישיבת מליאה 870 – שהתקיימה בתאריך 21/11/2018
  ישיבת מליאה 871 – שהתקיימה בתאריך 12/12/2018
  ישיבת מליאה 872 – שהתקיימה בתאריך 26/12/2018