חברי מועצת העיר

 שם

 תפקיד 

 סיעה 

 אברהם (אבי) בינמו  ראש העיר   ירוקים למען נשר-נשר אחת
 יחיאל אדרי  מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך   ירוקים למען נשר-נשר אחת
 משיח עמר  סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה   הליכוד
 נעמי כספי  סגנית ראש העיר   ירוקים למען נשר-נשר אחת
 גיאורגי גרשקוביץ  חבר מועצת העיר  ירוקים למען נשר-נשר אחת
 בוריס אייזנברג  חבר מועצת העיר  ירוקים למען נשר-נשר אחת
 איגור גורביץ'  מחזיק תיק קליטת עלייה  נשר ביתנו
 זאב שפיגלר  חבר מועצת העיר  הליכוד
 רועי לוי  חבר מועצת העיר  לצעירי נשר יש עתיד
 ישי איבגי  חבר מועצת העיר  לצעירי נשר יש עתיד
 אדווה קאופמן  חברת מועצת העיר  לצעירי נשר יש עתיד
 דוד עמר  חבר מועצת העיר  נשר בתנופה
 דן תיכון  חבר מועצת העיר  נשר בתנופה