בר עליוןדלג על בר עליון

מועצת העיר

מועצת העיר היא "בית הנבחרים המקומי" - הגוף המוסמך לקבוע את תנאי החיים בעיר ולהשפיע על איכותם ועל הסדר הציבורי. בין תפקידי מועצת העיר: חקיקת חוקי עזר, קביעת התקציב העירוני, התווית דרכי מדיניות, הטלת מיסים, אישור חוזים, מתן רישיונות ועוד.

המועצה הינה גוף פוליטי-דמוקרטי, ובה מיוצגות כל הסיעות ו/או הרשימות שנבחרות בבחירות המוניציפאליות שנערכות אחת ל-5 שנים.

חברי מועצת העיר

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2014

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2015

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2016

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2017

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2018

פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר לשנת 2019

ארכיון וידאו – שידורים של ישיבות המועצה